aGuard

wideo monitoring.

System aGUARD to pakiet usług stanowiący alternatywę dla tradycyjnych form ochrony obiektu. Rozwój usług teleinformatycznych umożliwia prowadzenie skutecznego nadzoru wideo instalowanych lokalnie systemów kamer. Oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby usługi aGUARD, zapewnia identyfikację zaistniałych zagrożeń chronionego obiektu z wykorzystaniem zaawansowanej analityki obrazu oraz daje możliwość wykonywania zdalnych wideo obchodów. Dzięki szybkiej i precyzyjnej weryfikacji zagrożenia operator CMA altest optymalizuje działania grup interwencyjnych, co znacznie przekłada się na skuteczność ochrony.