Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GS

(dwie wersje kolorystyczne obudowy)

 • Czytelny graficzny wyświetlacz LCD
 • 4 diody LED informujące o stanie systemu
 • Wygodna w obsłudze klawiatura
 • 1 konfigurowalne wejście alarmowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GS

(dwie wersje kolorystyczne obudowy)

 • Czytelny graficzny wyświetlacz LCD
 • 4 diody LED informujące o stanie systemu
 • Wygodna w obsłudze klawiatura
 • 1 konfigurowalne wejście alarmowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GXL

(dwie wersje kolorystyczne obudowy)

 • Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD
 • 5 diod LED informujących o stanie systemu
 • Wygodna w obsłudze klawiatura alfanumeryczna
 • 2 konfigurowalne wejścia alarmowe
 • 2 konfigurowalne wyjścia niskoprądowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GXL

(dwie wersje kolorystyczne obudowy)

 • Duży czytelny graficzny wyświetlacz LCD
 • 5 diod LED informujących o stanie systemu
 • Wygodna w obsłudze klawiatura alfanumeryczna
 • 2 konfigurowalne wejścia alarmowe
 • 2 konfigurowalne wyjścia niskoprądowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GS

 • 8 diod LED informujących ostanie wejść/stref
 • Obsługa jednej lub kilku stref
 • Wygodna w obsłudze klawiatura
 • 1 konfigurowalne wejście alarmowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Manipulator z wyświetlaczem graficznym LCDKP-GS

 • 8 diod LED informujących ostanie wejść/stref
 • Obsługa jednej lub kilku stref
 • Wygodna w obsłudze klawiatura
 • 1 konfigurowalne wejście alarmowe
 • Dźwiękowa sygnalizacja zdarzeń systemowych
 • Magistrala RS485

Moduł rozszerzeń wejść alarmowych I8-MOD

 • 8 konfigurowalnych wejść alarmowych
 • Dioda LED informująca o prawidłowej komunikacji z centralą alarmową
 • Magistrala RS485

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-MOD

Wejścia

 • 8 wejść konfigurowalnych jako NO, NC, EOL, 2EOL_NO, 2EOL_NC.

Wyjścia

 • 1 programowalne wyjścia typu otwarty kolektor (max 0,1A).
 • 2 wyjście określające stan strefy (max 0,1A)
 • Wskaźniki LED poziomu sygnału GSM lub stanu wejść i wyjść
 • Możliwość pracy jako nadajnik stacji monitorowania do każdej centrali alarmowej lub jako samodzielna centrala alarmowa sterowana linią klucza lub zdalnie (SMS/CLIP)
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Monitoring w formacie Contact ID (GPRS, SMS).
 • Automatyczne przełączenie trybu GPRS na SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS.
 • Sterowanie oraz powiadamianie użytkownika o zdarzeniach za pomocą SMS/CLIP.
 • Pamięć 512 zdarzeń
 • Wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym
 • Konfiguracja modułu
 • lokalnie za pomocą programu na PC przez złącze RS232 TTL
 • zdalnie za pośrednictwem sieci GPRS.

Zasilanie

 • Wejściowe napięcie zasilające 12V DC 15%.
 • Monitoring poziomu napięcia zasilania.

Centrala ACP-PRO81

Wejścia

 • 8 wejść konfigurowalnych jako NO, NC, EOL, 2EOL_NO, 2EOL_NC
 • Maksymalna liczba wejść w systemie – 72/88 (fizycznych/wirtualnych)

Wyjścia

 • 2 programowalne wyjścia typu otwarty kolektor (max 0,1A)
 • 3 programowalne wysokoprądowe wyjścia zasilające (max 1A)
 • Maksymalna liczba wyjść w systemie – 72/88 (fizycznych/wirtualnych)

Zasilacz impulsowy

 • Łączna obciążalność prądowa wyjść zasilających – 2A
 • Zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
 • Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
 • Wejściowe napięcie zasilające – 18V AC 15%, 50-60 Hz lub 25V DC  15%

Wbudowany modem GSM/GPRS

 • Monitoring w formacie Contact ID (GPRS, SMS)
 • Automatyczne przełączenie trybu GPRS na SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS
 • Sterowanie oraz powiadamianie użytkownika o zdarzeniach za pomocą SMS/CLIP.

Pamięć 512 zdarzeń
Wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym
Konfiguracja centrali za pomocą manipulatora lub programu na PC przez złącze RS232 TTL
Maksymalna liczba użytkowników – 128
Maksymalna liczba stref – 8
Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły oraz manipulatory (max 8 sztuk), w tym:

 • Manipulatory LCD – max 4 sztuk
 • Manipulatory LED – max 8 sztuk
 • Moduł rozszerzeń 8 wejść – max 8 sztuk
 • Moduł rozszerzeń 8 wyjść niskoprądowych – max 8 sztuk
 • Moduł rozszerzeń 4 wejścia / 4 wyjścia niskoprądowe – max 8 sztuk

Moduł monitoringu ETHERNET

Urządzenie do monitoringu Ethernet ETH-MOD

Urządzenie wyposażone w funkcję centrali alarmowej, wykorzystujący do raportowania i powiadamiania sieć Ethernet.
Komunikuje się ze stacją monitorującą za pomocą protokołu TCP/IP.

Wejścia

 • 8 wejść konfigurowalnych jako NO, NC, EOL, 2EOL_NO, 2EOL_NC
 • Maksymalna liczba wejść w systemie – 72/88 (fizycznych/wirtualnych)

Wyjścia

 • 2 programowalne wyjścia typu otwarty kolektor (max 0,1A)
 • 3 programowalne wysokoprądowe wyjścia zasilające (max 1A)
 • Maksymalna liczba wyjść w systemie – 72/88 (fizycznych/wirtualnych)

Zasilacz impulsowy

 • Łączna obciążalność prądowa wyjść zasilających – 2A
 • Zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
 • Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
 • Wejściowe napięcie zasilające – 18V AC 15%, 50-60 Hz lub 25V DC  15%