ochrona

OBIEKTÓW

Duża ilość patroli zapewnia szybką i skuteczną interwencję skracając do minimum czas reakcji na zaistniałe zagrożenie.

Grupa interwencyjna działająca w formie uzbrojonej formacji ochronnej SUFO przybędzie na miejsce i podejmie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Twojego mienia przed powstaniem ewentualnych strat.

Weźmie czynny udział w akcji służb ratowniczych i zajmie się ochroną mienia do czasu Twojego przybycia.

Posiadamy innowacyjny system zarządzania załogami grup interwencyjnych.

Automatyzacja procesu wymiany informacji między CMA Altest, a grupą interwencyjną zapewnia szybką i skuteczną interwencję, pozwala na wyznaczenie najkrótszej trasy dojazdu do zagrożonego obiektu oraz zapewnia natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej od patrolu po rozpoznaniu sytuacji.

Poznaj obszary patrolowane przez Altest

OCHORNA OBIEKTÓW ALTEST TO:

specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne SUFO

konwojowanie wartości pieniężnych

interaktywne zarządzanie załogami Grup Interwencyjnych

ochrona fizyczna obiektów