monitoring

Całodobowy

CZYM JEST MONITORING CAŁODOBOWY?

W przypadku włamania, napadu, pożaru lub usterki technicznej, system alarmowy automatycznie wysyła sygnał o zagrożeniu do Centrum Monitorowania Alarmów CMA Altest.

Natychmiast po otrzymaniu informacji wysyłamy grupę interwencyjną, znajdującą się najbliżej miejsca zdarzenia oraz informujemy właściciela obiektu.
Powiadamiamy policję, straż pożarną lub pogotowie w zależności od zaistniałego zagrożenia.
Monitoring on-line - możesz zawsze i wszędzie sprawdzić, co się dzieje z Twoim domem lub firmą oraz uzyskać stały dostęp do bieżących informacji o:

– stanie obiektu (rozbrojony/uzbrojony)
– historii zdarzeń (alarmy/usterki)
– wykazie poleceń – możesz zmienić dane osób do wprowadzania zmian, zagłosić usterkę, zamówić serwis, sprawdzić swoje płatności.

Zapewniamy monitoring obiektów z wykorzystaniem łączy telefonicznych, radiowych w zastrzeżonym paśmie i technologii GPRS.

PROJEKTOWANIE, INSTALACJA ORAZ KONSERWACJA SYSTEMÓW

– kontroli dostępu wejść i rejestracji czasu pracy (SKD, RCP)
– oddymiania
– automatycznego gaszenia
– dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

– oddymiania
– automatycznego gaszenia
– dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

– monitorowanie systemów alarmowych w połączeniu z interwencją własnych załóg – szybkiego reagowania (SUFO)
– monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru z automatycznym przekazaniem informacji o zagrożeniu do Państwowej Straży Pożarnej
– monitorowanie pojazdów ruchomych za pomocą GSM/GPS
monitorowanie wizyjne obiektów

TORY TRANSMISJI OBSŁUGIWANE PRZEZ CMA ALTEST:
– PSTN
– tor radiowy w zastrzeżonym paśmie
– tor GSM/GPPS
– ETHERNET