instalacja

Alarmowa

Systemy alarmowe dla domu i firmy

Rodzaje systemów alarmowych wykorzystywanych przez Altest

Sygnalizacja włamania-napadu (SSWN)

Telewizji dozorowej
(CCTV)

Kontroli dostępu wejść i rejestracji czasu pracy (SKD)

Wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP)

Czujnik: ruchu, dymu, gazu i wody

Klawiatura systemu zabezpieczeń

Kontraktron

Centrala alarmowa

Sygnalizator alarmu

Pilot napadowy

altest – Inteligencja i najnowsze technologie
Wykorzystujemy nowe technologie i gromadzoną latami wiedzę, aby tworzyć przemyślane systemy zabezpieczeń, na których można polegać

Zaawansowane rozwiązania alarmowe dla Banków i Instytucji

– systemów sygnalizacji włamania-napadu (I&HAS)
– telewizji dozorowej (CCTV)
– systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)
– kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (ACC)
– oddymiania
– systemów automatycznego gaszenia
– instalacji sieci strukturalnych

– dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
– instalacji teletechnicznych
– systemów BMS
– oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
– instalacji elektrycznych niskiego napięcia
– specjalistycznego umeblowania, systemów IT dla Centrów Bezpieczeństwa Banków