Prokuratura w Rzeszowie

8 marca 2017

Zleceniodawca: BUDIMEX

Instalacje: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne oraz bezpieczeństwa, SSWiN, SKD, STVD, LAN, DSO, SSP, oddymianie

Kontrakt za ponad 2 mln zł