Hotel Korona

8 marca 2017

Zleceniodawca: HOTEL KORONA

Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 97A

Wykonano instalacje: SSP, STVD, SSWiN, SKD, LAN, TV użytkowa, SKD Hotelowe nagłośnienie, centrala telefoniczna