Centrala Banku BPH, Warszawa ul. Towarowa 25

8 marca 2017

Instalacje systemów:

Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO, Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP, Systemu oddymiania grawitacyjnego